آلا دیزاین سفر خود را در سال 2015 آغاز کرد، که از مدرنیته و سادگی الهام گرفته شده بود که منجر به شعار ما «به سادگی شیک زندگی کن» شد.

در آلادیزین، فعالیت های ما شامل معماری، طراحی داخلی و خارجی و محوطه سازی است.

مأموریت ما این است که مدرنیته و تمیزی را در زندگی مردم با استفاده از عناصر ایرانی و عامیانه در طرح های ما.

ما را دنبال کنید در :

پروژه های ما