بررسی کالبدی و کیفی باغ ایرانی و تاثیر آن بر باغ سازی شبه قاره هند

بررسی کالبدی و کیفی باغ­ ایرانی و تاثیر آن بر باغ­سازی شبه قاره هند تینا زمانی کبیر کارشناس ارشد معماری   چکیده: باغ ایرانی را می­توان یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگ وتمدن ایرانی به شمار آورد که در طول سالیان متمادی نمایندة نوع نگاه انسان ایرانی به جهان پیرامون بوده و بخشی از هستی­شناسی او…

ادامه مطلب

خوانشی بر همآوردجویی و تقابل تماشاخانه و تعزیه در معماری اسلامی و کالبد شهری

خوانشی بر هم­آورد جویی و تقابل تماشاخانه و تعزیه در معماری اسلامی و کالبد شهری تینا زمانی کبیر کارشناس ارشد معماری چكيده هنر ایرانی ، برگرفته از حس درونی هنرمند و آمیخته با فرهنگ ، مذهب و آیین‌های معنوی است. هنرمند ایرانی مطابق با اصول بنیادین اسلامی که در قالب مولفه­های فوق عنوان شده، هنر…

ادامه مطلب