001

بیانیه داوران


به نام خدا

هیئت داوران «مسابقه ملی طراحی سردر ورودی غربی باشگاه انقلاب به همراه عناصر مبلمان شهری وابسته» روز پانزدهم دی 1401 جلسه ای به منظور بررسی و قضاوت آثار تشکیل داد. این هیئت ابتدا به ساکن بر خود لازم میداند از کارفرمای مسابقه و اعتماد ایشان در جهت اعطای فرصت طراحی این پروژه به آحاد جامعه معماری تشکر و قدردانی نماید. ما همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را نثار بیش از 41 گروه معماری مشارکت کننده در مسابقه که ماحصل اندیشه و آثار بدیع‌شان را برای بررسی، به دست همکاران خود سپرده‌اند می نماییم.

هیئت داوران در این جلسه کلیه آثار واصله – که از پیش به‌صورت رمز و کدگذاری مرتب شده بودند – را در طی چندین مرحله قضاوت نمود و به روش حذفی، مرحله به مرحله به آثار برتر لیست کوتاه(17 اثر) رسید. سپس از 17 اثر به 8 اثر و در نهایت با بحثهای طولانی، که نشان از استقلال آرا و اندیشه‌ی داوران داشت، در مورد انتخاب 3 طرح برتر پایانی به اجماع دست یافت.

به امید تعالی ایران عزیز و افتخار آفرینی بیش از پیش معماران سرزمین ارزشمندمان، این هیئت منتخبین خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:

رتبه 3: اثر با کد 03

این اثر به‌دلیل جسارت و خلوص در طراحی، توجه به عناصر حرکتی در موضوع، طراحی حسی، توجه به موضوع صوت در معماری، قابلیت توسعه طرح در آینده، توجه به نما-منظر-نور شب، توجه به تکنولوژی معماری که آن را باید عنصر مفقوده در معماری ایران دانست مفتخر به عنوان رتبه سوم مسابقه می‌گردد.

رتبه 2: اثر با کد 11

این اثر به‌دلیل تبدیل موضوع مسابقه به فرصتی برای تجلیل از نام آوران و پهلوانان ورزش ایران، تندیس گرایی لازمه برای طرحهایی از این دست، توجه به ورودیهای مستقل برای سواره و پیاده و دوچرخه، تولید مبلمان متناسب با طرح سردر و ناب گرایی هنرمندانه به رتبه دوم نایل می‌گردد.

رتبه 1: اثر با کد 02

نماد گرایی که لازمه طراحی‌های مونومنتال است، توجه شدید به سایت پروژه، توجه به منظر کوهستان شمالی تهران و بهره برداری حداکثری از این طبیعت خدادادی شهر، نگاه تفاوت به موضوع سردر و تبدیل آن به یک «آستانه»، «دالان»، «خوش آمد گویی معمارانه به مهمانان»، ظرفیت انعطاف پذیری در آینده، توجه به موضوع دید رانندگان با دخالت حداقلی، توجه به نمایش شب هنگام اثر، طراحی مبلمان ساده و در عین حال ماندگار مفتخر به عنوان رتبه نخست میگردد.

هیئت داوران در پایان تأکید مینماید که هر سه طرح برتر بنا به ذات معماری و مسابقات آن، نیاز به اصلاحات جزئی در جهت تکمیل اندیشه مستتر در آنها و پردازش به اثری واجد ارزشهای ساخت دارند. امید است کارفرما و برندگان گرامی با طی این فرایند در همراهی با تیم‌های فنی و کارشناسی مجموعه‌ی وزین باشگاه انقلاب، موضوع مسابقه را به منصه ظهور رسانند تا نفع عمومی و مردمی آن هرچه زودتر حاصل گردد. همچنین با توجه به اهمیت جزئیات سازه‌ای در پروژه‌های برتر ، نفاست اجرا و انتخاب مجری متخصص قویاً توصیه و پیشنهاد می‌گردد.

با احترام

هیئت داوران مسابقه ملی طراحی سردر ورودی غربی باشگاه انقلاب به همراه عناصر مبلمان شهری وابسته

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram