IMG_0714

با_افتخار و برای ایران عزیز ، نخستین نمایشگاه ملی معماران و طراحان داخلی جوان ایران موسوم به نمایشگاه موج نو با همکاری پایگاه خبری فضای نو ، دانشگاه شهید بهشتی و مبلمان اداری دکوما برگزار می‌گردد .

هنربان نمایشگاه : علیرضا عظیمی . با حضور جوانان زیر چهل سال با آثار اجرا شده از سرتاسر کشور عزیز و پرافتخارمان .

مهر 1402 از سـاعت 9 الی 19 دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram