WhatsApp-Image-2021-04-07-at-13.53-300x300

اشکان دلاورنژاد

اشکان در سال 2020 به مجموعه ملحق شد، او تحصیلات خود را در رشته معماری  سال 1392و در دانشگاه آزاد بندرعباس پشت سر گذاشت او در زمینه مدل و پرزنت کردن پروژه ها فعالیت دارد.

همچنین مدیریت بخش طراحی معماری مجموعه نیز به عهده اوست.