بهروز-بابویی-300x300

بهروز بایویی

بهروز در سال 2018 به گروه ملحق شد، تحصیلات او در زمینه مهندسی برق می باشد و در زمینه طراحی و اجرای برق پروژه ها فعالیت می نماید او همچنین در زمینه طراحی محصول نیز فعالیت میکند.

 بخش ارتباطی ما با سرمایه گذاران نیز بر عهده وی می باشد .