محمد-لواسانی1-300x300

محمد لواسانی

محمد در سال 2021 به مجموعه ملحق شد، تحصیلات او در زمینه شهرسازی و عمران می باشد و در زمینه پروژه های اجرایی و عمرانی فعالیت می نماید .

همچنین بخش ارتباطی ما با کارفرما و پیمانکار بر عهده اوست.