Untitled-1

هلیا رضایی

هلیا در سال 2022 مجموعه ملحق شد، او تحصیلات خود را در رشته معماری سال 1400 و در دانشگاه هنر تهران پشت سر گذاشت.

او در زمینه طراحی فاز 1 فعالیت میکند.