آلترناتیو دوم سردر باشگاه انقلاب

روند طراحی

1. طراحی با توجه به اسم مجموعه :

 (ا ن ق ل ا ب) که باعث به وجود آمدن شش صفحه در کنار هم برای سردر این مجموعه شد.
2. طراحی با توجه به کاربری فضا : از آن جا که باشگاه انقلاب کاربری ورزشی دارد، ما با حرکت و کشیدگی  این لایه ها حس پویایی و تداوم را به بیننده القا کردیم.
3. طراحی با توجه به کاربرانی که از فضا استفاده می کنند:  ما در طراحی این لایه ها نقطه ی فراز و فرود در نظرگرفتیم که تداعی کننده زندگی یک ورزشکار است.
4. طراحی با توجه به موقعیت قرارگیری مجموعه: وجودکوه های شمرون در اطراف تهران  و تناسب طراحی سردرها با آن از بَدوِ ورود در بیننده  حس فعالیت  را زنده می کند.

متریال  سردرها بتن می باشد و فضای سبزی که مابین آن ها در نظر گرفتیم حس پویایی بیشتری را  به انسان  می بخشد و هر ساله با رشد این گیاهان شاهد تغییرات زیبا و چشم نوازی در ورودی این مجموعه هستیم.

 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram