اینستالیشن دبی

روند طراحی

 برای طراحی اینستالیشن Unity ما موارد زیر را در نظر گرفتیم:
۱- گرد بودن فضای آن که برگرفته از شکل هندسی کره زمین است. ۲- تعداد ستون ها که نشان دهنده‌ی ساعات روز و ماه های سال در جهان است ۳- استفاده از فرم گنبد که نشان از معماری منطقه‌ی خاورمیانه دارد که به شکلی مدرن در این اینستالیشن به کار رفته است. ۴- ایجاد تعاملات اجتماعی که با توجه به شکل کلی این فضا و مشارکت کاربران در نورپردازی آن، ناخودآگاه بین افراد با ملیت های متفاوت تعاملات فکری و فرهنگی به‌وجود می‌آید. ۵- استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشید که با توجه با شرایط جوی و تابش نور خورشید در دبی از صفحات فتوولتائیک بر روی این ستون ها استفاده کردیم تا بتوانیم انرژی مورد نظر جهت تأمین روشنایی و انرژی الکترومغناطیس را فراهم کنیم. تجربه‌ی کاربران: در مرکز این اینستالیشن گوی کروی‌ای قرار دارد که نقشه‌ی کلیه کشور ها بر روی آن حک شده است که به وسیله‌ی نیروی‌ الکترومغناطیس بر روی یک پایه به صورت معلق قرار گرفته است. کاربر به محض اینکه در این فضا قرار میگیرد و کشور مورد نظر خود را بر روی این گوی انتخاب میکند کلیه ۱۲ ستون به رنگ پرچم آن کشور به مدت یک دقیقه تغییر رنگ میدهند و بعد از به پایان رسیدن این زمان دوباره به رنگ صلح جهانی که سفید است برمیگردند. متریال این ستون ها استیل بوده و بین هر کدام از ستون ها محلی برای نشستن کاربران و تعاملات اجتماعی قرار دارد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram