بازارچه صبا

نام پروژه:

بازارچه صبا

روند طراحی

این پروژه واقع در خیابان برادران مظفر(صبا سابق) میباشد. ما طراحی را با توجه به بافت منطقه و با احترام به اصول فرهنگی و معماری ایرانی آغاز کردیم. کاربری پروژه فرهنگی و تجاری است که جهت استفاده عموم مردم میباشد.

خواسته های کارفرما(شهرداری منطقه ۶ تهران) در این پروژه:

1_اولویت دهی و لزوم توجه به عابرین پیاده برای ایجاد حس سرزندگی در معابر شهری

2_ تقویت شبکه پیاده رو ها

3_ توجه به فضاهای شهری جهت ایجاد انگیزه  برای پیاده روی و ایجاد فضایی برای شکل گیری تعاملات اجتماعی

طراحی بازارچه صبا تلفیقی از معماری ایرانی و مدرنیته میباشد. سعی شد فضای نمایشگاه و بازارچه حس و حال متفاوتی برای ساکنان منطقه به وجود آورد و نقطه عطفی برای فضای شهری منطقه ۶ به فراهم آورد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram