بیمارستان لاله

نام پروژه:

هتل آپارتمان بیمارستان لاله

روند طراحی

این پروژه توسط گروه آلادیزاین و با همکاری گروه معماری اهورا طراحی شده است.
محل احداث پروژه ضلع شمالی بیمارستان لاله در شهرک غرب و جهت استفاده کاربران VIP بیمارستان میباشد.
خواسته های کارفرما در این پروژه ایجاد دید و منظر مناسب و طراحی تراس و بالکن های متعدد برای استفاده کاربران بود.
متریال استفاده شده در پروژه آجر میباشد که در جانمایی تراس ها در نما نیز از چیدمان آجر الهام گرفته ایم.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram