درون به بیرون

نام پروژه:

درون به بیرون

روند طراحی

خانه ایرانی از گذشته دارای ویژگی های منحصر بفردی مانند امنیت٬ محرمیت٬ دوستدار طبیعت و حس سرزندگی بوده است.

 

این موارد به وسیله حیاط٬ متریال مصرفی در فضاهای داخلی و نمای بنا٬ پیش ورودی و سازمان دهی فضایی مناسب در پلان تعریف می شد. به دلیل موقعیت اجتماعی سایت مورد نظر و اینکه نمای اصلی بنا نور غرب را دریافت می کند٬ ضلع غربی ساختمان به گونه ای طراحی شده که از ورود نور مستقیم خورشید به فضاهای داخلی جلوگیری شود. برای ایجاد محرمیت در ضلع غربی از بالکن هایی با بازشوهای تاشونده استفاده کردیم که هم نور را به صورت غیر مستقیم به داخل هدایت و هم مکانی را برای گذران اوقات فراغت ساکنین فراهم می کنند. فضا های خصوصی و فضا های عمومی را در دو طبقه جدا در نظر گرفتیم تا به حس محرمیت در بنا افزوده شود. برای ارتباط فضاهای داخلی دسترسی های عمودی در یک ردیف و ستون قرار ندارند که موجب عدم هدر رفتن فضاهای داخلی شده است این امر باعث به وجود آمدن زیر پله شده که برای سرویس و انبار در نظر گرفته شده است. نمای کلی پروژه متشکل از آجرهای افقی و عمودی است که ترکیب این دو با هم فرم چلیپا را ایجاد می کند٬ همچنین فرم کلی نما نیز اشاره به فرم چلیپا دارد. روزنه های چلیپا یی روی بازشو های فضا های باز و نیمه باز ضلع غربی برای ورود نور به داخل در زمانی بسته بودن بازشو ها در نظر گرفته شده است که درون نیمی از روزنه ها شیشه های رنگی قرار دارد. در نمای شمالی پروژه با توجه به دریافت نور شمال بازشو هایی در نظر گرفته شده است. ورودی فضا های کارگاهی و مسکونی به وسیله یک پیش ورودی در ضلع غربی تعریف شده است. پیش ورودی ساکنین را با یک سلسله مراتب از فضای بیرون به خانه هدایت میکند

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram