ساختمان اداری حمید آلترناتیو 1

نام پروژه:

ساختمان اداری حمید

روند طراحی

این ساختمان واقع در خیابان ونک و با کاربری اداری، تولیدی و وارد کننده عطر و ادکلن میباشد.
به درخواست کارفرما نما باید به صورت متفاوت و شاخص طراحی میشد.

درنهایت باتوجه به خواسته های کارفرما و با مطالعه بر برند های مختلف و شاخص به طراحی اولیه این نما دست یافتیم.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram