ساختمان اداری حمید آلترناتیو 2

نام پروژه:

ساختمان اداری حمید آلترناتیو 2

روند طراحی

این ساختمان واقع در خیابان ونک و با کاربری اداری، تولیدی و وارد کننده عطر و ادکلن میباشد.
به درخواست کارفرما نما باید به صورت متفاوت و شاخص طراحی میشد. درنهایت باتوجه به خواسته های ‌کارفرما و با مطالعه بر برند های مختلف و شاخص به طراحی اولیه این نما دست یافتیم.
باتوجه به خواسته کارفرما که نورگیری در تمام قسمت ها بود، در این نما صفحات آجری را با ابعاد متفاوت و به صورت رندوم جابه جا کردیم و درآنها برای نورگیری بهتر بازشو هایی قرار دادیم

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram