ساختمان باغ نظر فرمانیه

روند طراحی

نام ساختمان مسکونی  باغ نظر برگرفته از محله قدیمی در بافت فرمانیه با همین نام است. با توجه به بافت محله که بافتی سنتی است، طراحی با توجه به اصول معماری ایرانی شکل گرفت. مصالح به کار برده شده در نما تلفیقی از آجر و سنگ است تا گرمی آجر در کنار سردی سنگ قرار گیرد و ترکیب زیبایی از متریال رو به نمایش بگذارد.

المان های استفاده شده در ساختمان با توجه به معماری ایرانی شکل گرفته،از جمله: استفاده از بته جقه در طراحی نرده ها،چراغ تراس و حتی پلاک ساختمان.

استفاده از شیشه های رنگی در نرده تراس و استفاده از گلدان برای ایجاد سبزینگی و ایجاد حس و حال زندگی در لبه پنجره و تراس که همگی نمادی از معماری ایرانی است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram