ساختمان تجاری کوهک

روند طراحی

ساختمان تجاری کوهک در 11 طبقه روی همکف، 6 طبقه منفی و واقع در منطقه 22 تهران میباشد.

طبقه همکف شامل لابی و یک واحد تجاری، طبقات اول و دوم تالارهای پذیرایی، طبقه سوم کافه رستوران و طبقات 4 تا 11 اداری میبشد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram