ساختمان رادو

نام پروژه:

ساختمان رادو

روند طراحی

پلان و نما این پروژه در دو بلوک شمالی و جنوبی و حیاط مرکزی طراحی شد.

نما این پروژه شامل دو نمای اصلی که یک نما در خیابان اصلی و دیگری در خیابان فرعی میباشد، طراحی شد.

نمای اصلی که از الگوهایی به صورت عمودی تشکیل شده و شامل یک ورودی برای واحد تجاری و دیگری برای واحدهای مسکونی میباشد. با توجه به این موضوع در طراحی نما بالکن ها به گونه ای طراحی شدند که دید و منظر عابرین نسبت به واحد ها کم باشد و از کناره های بالکن ها نور به داخل واحد ها برسد.

 در نمای فرعی الگو ها به صورت افقی بوده و سعی شد با نمای اصلی همخوانی مناسبی داشته باشد.

متریال استفاده شده در نما ها سرامیک های طوسی گلدیس میباشد که به صورت خشک کارشده اند.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram