ساختمان رادو

نام پروژه:

ساختمان رادو

روند طراحی

پلان و نما این پروژه در دو بلوک شمالی و جنوبی و حیاط مرکزی طراحی شد.

نما این پروژه شامل دو نمای اصلی که یک نما در خیابان اصلی و دیگری در خیابان فرعی میباشد، طراحی شد.

نمای اصلی که از الگوهایی به صورت عمودی تشکیل شده و شامل یک ورودی برای واحد تجاری و دیگری برای واحدهای مسکونی میباشد. با توجه به این موضوع در طراحی نما بالکن ها به گونه ای طراحی شدند که دید و منظر عابرین نسبت به واحد ها کم باشد و از کناره های بالکن ها نور به داخل واحد ها برسد.

 در نمای فرعی الگو ها به صورت افقی بوده و سعی شد با نمای اصلی همخوانی مناسبی داشته باشد.

متریال استفاده شده در نما ها سرامیک های طوسی گلدیس میباشد که به صورت خشک کارشده اند.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram