ساختمان شماره 48

روند طراحی

نمای این پروژه در دو قسمت شمالی و جنوبی طراحی شده است.

در طراحی نمای این ساختمان سعی شد با استفاده از رنگ های سفید و خاکستری حس مدرنیته و با استفاده از سبزینگی حس سرزندگی و نشاط را به کاربران القا کنیم.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram