سردر دانشگاه شهید چمران

نام پروژه:

سردر دانشگاه شهید چمران

روند طراحی

شاخصه های طرح

در طراحی سردر دانشگاه تلاش شده با توجه به معماری بومی شهر کرمان و رسالت فنی و حرفه ای دانشگاه به طرحی خلاقانه و هم خوان با شرایط و ویژگی های زمینه دست یابیم بدین صورت که با الهام از طاق های باغ شاهزاده ماهان فرم طاق را در تمام جهات (نما ، پلان)که به صورت پارامتریک در ابعاد تغییرمی کنند به نمایش گذاشتیم.

این صفحات طاقی شکل به وسیله سازه های خرپایی که به صورت اکسپوز در نما قابل روئیت هستند مهار شده اند که یاد آور بعد فنی دانشگاه می باشد. استفاده از درخت سرو در مرکز سردر نیز با الهام از درختان باغ شاهزاده می باشد. متریال به کار رفته نیز با توجه به ساختمان های دانشگاه از جنس آجر، سیمان و به رنگ خاکی و کاشی فیروزه می باشد. در این پروژه ورودی های دانشجویان و خودرو به درستی از یکدیگر تفکیک شده اند. همچنین اتاقک نگهبانی برای کنترل ورود و خروج خودرو ها در مرکز سردر قرار گرفته است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram