سردر کارخانه صبافولاد

نام پروژه:

سردر کارخانه صبافولاد

روند طراحی

شرح ایده طرح

فرآیند طراحی:

1_لوگوی شرکت مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

2_الهام ازمرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس

 

1_الهام از لوگوی شرکت و مرکز اسناد تاریخی شهرداری شهر بندرعباس

با توجه به اینکه حیاط مرکزی یکی از عناصر اصلی معماری ایرانی میباشد و همچنین شکل لوگوی مجتمع صبا فولاد خلیج فارس نیز به فرم حیاط مرکزی نزدیک است ما شکل کلی طرح را از آن الهام گرفتیم به صورتی که یک دالان مرکزی درحجم بنا قرار دادیم .

استفاده از طاق ها و پوسته های مرکز اسناد در دو ضلع سردر برای زیابیی بصری و جلوه بنا.

2_الهام از فرم بادگیر مرکز اسناد تاریخی شهرداری شهر بندرعباس در فرم ,شکل و ارتفاع دیواره ی حیاط مرکزی.

الهام از بادگیر های جنوب در سقف سردر برای کوران هوا واستفاده از نور غیر مستقیم و همچنین اشاره به کاربری مجتمع صبا فولاد خلیج فارس.

راهکار ما برای پاسخگویی به شرایط اقلیمی منطقه استفاده از طاق ها در دو ضلع سردر,بادگیرهایی در سقف و دالان مرکزی بنا جهت ایجاد کوران هوا و کاهش رطوبت میباشد.

دیواره ی دالان مرکزی جهت چرخش هوا به صورت پر وخالی طراحی شده است.

به دلیل وزرش باد از دریا به ساحل جهت بادگیر های سقفی به سمت جنوب(دریا) میباشد.

متریال عمده این بنا بتن و آجر میباشد و باتوجه به رطوبت زیاد شهر بندرعباس, بتن عمر بالایی دارد.

بازشو ها برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید با عرض کم و عمق زیاد طراحی شده اند.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram