طراحی داخلی واحد 9 مجتمع مسکونی امیران

نام پروژه:

طراحی داخلی واحد 9 مجتمع مسکونی امیران

روند طراحی

در طراحی داخلی واحدها سعی شد درحین سادگی و مینیمال بودن حس لوکس بودن به فضای داخلی القا شود.

طراحی داخلی هر واحد باتوجه به متراژ آن و با استفاده از متریال و مبلمان متناسب با آن فضا صورت گرفت و سعی شد تا حس آرامش و سرزندگی را به ساکنین منتقل کنیم.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram