طراحی سردر دانشگاه مهندسی فناوری‏های قوچان

روند طراحی

این پروژه بر اساس رقابت های معماری ایران در شهر قوچان در سال 1396 در نظر گرفته شده است.

فضای ورودی نسبت به سایر فضاها از ویژگی‏ ها و امتیازات خاصی برخوردار است، زیرا، علاوه بر کارکرد اصلی آن به عنوان یک فضای ارتباطی: از لحاظ بصری و ادراکی نیز فضایی رابط بین یک بنا با فضای شهری است و غالبا معیاری برای تشخیص ارزش و هویت معماری و اجتماعی هر بنا به شمار می‏ آید لذا دانشگاه مهندسی فناوری‏ های نوین درصدد برآمد جهت سامان‏دهی و کیفیت بخشی به ورودی دانشگاه مسابقه ‏ای برگذار نماید.

ایده ابتدایی طرح ارائه شده با توجه به تحقیق در مورد شهر و المان‏ های مربوط به شهر صورت پذیرفت تا همخوانی خوبی بین طرح و فضای شهری و دانشگاه برقرار نماید. با توجه به همین موضوع المانی در شهر به چشم خورد که هم هزینه ساخت پایینی برای ساخت آن نیاز بود و هم به شکل مدرنی معماری سنتی ایران را بیان می‏کردند این المان (یادآوره شهدای شهر قوچان) بود. با توجه به همین موضوع طراحی اولیه ما صورت پذیرفت.

از طرفی توجه به هنر هندسی اسلامی که در آن اشکالی مانند مثلث و شش ضلعی دارای معانی فلسفی بسیار والایی می‏باشند در طراحی سازه ی سردر به کار گرفته شده است. و همچنین با توجه به طراحی مدارهای الکترونیکی طراحی پلکان و باغچه‏ ها در محوطه اطراف صورت پذیرفته است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram