غرفه نمایشگاه سنگ محلات

روند طراحی

غرفه سنگ کربلایی در سال 1396 در نمایشگاه سنگ کربلایی اجرا گردید. این غرفه شامل 5 بخش در ترکیب بندی می‏باشد. بخش اول فضای بیرونی که برای بازدیدکنندگان نمایشگاه است که از کنار غرفه عبور می‏کنند و بروشورهای مربوطه را دریافت می‏نمایند. بخش دوم فضای پذیرایی در غرفه می‏باشد که این امکان را به بازدید کنندگان می‏دهد که در فضای غرفه بنشینند و اطلاعات مربوط به سنگ‏ها و … را بررسی کنند. بخش سوم محل سنگ‏های اسلب می‏باشد. بخش چهارم فضای گالری مانند نمایش سنگهاست که سنگ‏ها با ساختاری خاص و نورپردازی ویژه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته اند و بخش آخر فضای جلسات و عقد قرارداد می‏باشد. این غرفه ترکیب رنگ سیاه و سفید طراحی شده است و این سنگ‏ها و نورپردازی موجود است که رنگ محیط را می‏سازد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram