مثلث نور

نام پروژه:

مثلث نور

روند طراحی

 

ما با ترکیب سنگ مرمر( که نور را از خود عبور می دهد) و مرمریت ( نور را از خود عبور
نمی دهد) در حجمی مثلث شکل با تناسبات هندسی، روشنایی متفاوتی خلق کردیم. همچنین
ترکیب سنگ ها با مس بر زیبایی و لوکس بودن کار افزود مصرف کننده می تواند در خانه از
این روشنایی به عنوان لوستر دیواری و یا روی میز به عنوان آباژور استفاده نمایید.این چراغ
.بی سیم و هوشمند طراحی شده

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram