مجتمع تجاری و اداری السلیمی

نام پروژه:

مجتمع تجاری و اداری السلیمی

روند طراحی

در طراحی حجم و نما سه اصل را در نظر گرفتیم:
1. اقلیم و آب و هوای عربستان سعودی
2. تکنولوژی و مدرنیته حجم
3. دید بصری و توجه کاربر

1. آب و هوای عربستان سعودی:
بر اساس مطالعات انجام شده، آب و هوای عربستان گرم و مرطوب است و به دلیل مجاورت  پروژه با دریا، ساختمان را در ارتفاع یک متر و بیست طراحی کردیم. همچنین در اطراف طبقات ساختمان تراس و در نما پوسته هایی
برای جلوگیری از رسیدن نور مستقیم خورشید به کاربران طراحی کردیم

2. تکنولوژی و مدرنیته حجم:
نما کاملاً از شیشه ساخته شده بود تا هم نمای تجاری و هم نمای بصری شهر را ارائه دهد.
کاربری پوسته های روی نما جهت جلوگیری از ورود نور مستقیم خورشید به فضا است.
در این پوسته ها از ال ای دی استفاده کردیم تا بتواند جلوه شهر را بهتر کند و
برای تبلیغات شهری و مراسم و جشن ها تبدیل به المانی برای شهر شود.
ما همچنین از سلول های خورشیدی روی پشت بام استفاده کردیم تا بخشی از انرژی دو ساختمان را تامین کنیم

3. دید بصری و توجه به کاربر:
در طراحی سعی شده راحتی را برای کاربران و صاحبان فروشگاه ها با تراس های طبقات فراهم کند
همچنین طبقات، دید خوبی را به کاربر منتقل می کنند و تعاملات اجتماعی را افزایش می دهند.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram