مکعب نور

نام پروژه:

مکعب نور

روند طراحی


چراغ رو میزی را باکسی ساده در نظر گرفتم که به سادگی در فضا ها جای میگیرد و آن از ترکیب نوع سنگ بر روی هم بوجود می آید قسمت زیرین از سنگ های مرمریت (که نور را از خود عبور نمی دهد) و قسمت بالایی از سنگ مرمر که نور را از خود عبور می دهد نحوه اتصال در این چراغ به سادگی و بدون نیاز به اتصالات و چسب است و تنها روی هم قرار میگیرد و جز بلند کردن نمی توان آن را در جهت های مختلف تکان داد.این چراغ هوشمند و بی سیم است و بین دو سنگ و زیر آن ورق مس قرار دارد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram