واحد مریم

نام پروژه:

واحد مریم

روند طراحی

دغدغه اصلی این خانواده سه نفره کمبود جا و وسایل زیاد بود که در نتیجه جهت بهینه سازی فضا ما طراحی را به گونه ای انجام دادیم که:

ادامه اپن آشپزخانه به عنوان میز نهارخوری استفاده شود.

کتابخانه را به صورت توکار در کنار تی وی وال و در سالن پذیرایی درنظر گرفتیم.

در اتاق خواب والدین و فرزند میزکار و میزآرایش به صورت توکار و تخت فرزند به صورت تاشو طراحی شده است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram