واحد یاسمین

نام پروژه:

واحد یاسمین

روند طراحی

در طراحی این واحد سعی شد حس معماری ایرانی با استفاده از رنگ فیروزه ای در فضا دیده شود.فضاهایی در دیوارها جهت استفاده به صورت قفسه و همچنین رفع کجی دیوار ها درنظر گرفته شد.

بنا به درخواست کارفرما مبنی بر جداسازی قسمت نشیمن و پذیرایی، ما این درخواست را با طراحی پارتیشن هایی که به صورت ریلی حرکت میکنند، برطرف کردیم.

همچنین جهت حفط محرمیت سالن ها روبه روی ورودی اصلی کفش کن را قرار دادیم که از یک سمت به قسمت پذیرایی و از سمت دیگر به نشیمن خصوصی، آشپزخانه و اتاق خواب ها راه دارد.

درخواب کارفرما به دلیل کمبود فضا میز آرایش را به صورت توکار و درکنار کمد ها درنظر گرفتیم.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram