ویلا امیرنظام

نام پروژه:

ویلا امیرنظام

روند طراحی

 

این پروژه ویلایی زمانی به دست ما رسید که کارفرمای محترم سفت کاری پروژه را انجام داده بودند.

بنابراین ما طراحی نما پروژه را براساس وضعیت موجود، محل پروژه و خواسته های کارفرما طراحی کردیم.

در طراحی نمای پروژه سعی کردیم با استفاده درست و به جا از نورپردازی و گیاهان حس سرزندگی را به ساکنین و همچنین عابران منتقل کنیم.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram