ویلا دوگانه

نام پروژه:

ویلا دوگانه

روند طراحی

ایده طراحی در 100 سال گذشته، ایران شاهد دو انقلاب و چندین کودتای بزرگ سیاسی با نظام های سیاسی متفاوت بوده است. این کودتاها ریشه در تضاد فکری سنت گرایی و مدرنیته دارد. در دوره پهلوی حکومت سعی در مدرنیزه کردن مردم ایران داشت و در جمهوری اسلامی سعی در تقویت سنت گرایی در بین مردم داشت.

 با طراحی ویلای دوتایی سعی در به تصویر کشیدن این تضاد داریم. یکی از عناصر فرهنگ سنتی ایران شوخی است. با توجه به لوله های شیشه ای موجود در فضا، علاوه بر تامین نور، با پریدن میزبان از طبقه اول به داخل آب استخر، حس شوخ طبعی را نیز به آن اضافه کردیم. شفافیت و پویایی را در جعبه شیشه ای در نظر گرفتیم.

 در نتیجه پله و آسانسور در این فضا طراحی شده است. همچنین سطح روی شیشه از سلول های فتوولتائیک تشکیل شده است که انرژی ساختمان را تامین می کند. عبور یک جعبه آجری از دیوار سنتی نشان دهنده تفکر امروز مردم به مدرنیته است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram