ویلا هیربد

نام پروژه:

ویلا هیربد

روند طراحی

ویلا چلندر:تلاش برای حسی متفاوت برای ساکنین

این پروژه زمانی به دست ما رسید که کارفرمای محترم جناب محمدی تیر و ستون و سقف ها و قسمتی از سفت کاری را انجام داده بودند وما باتوجه به وضعیت موجود باید طراحی نما و داخلی را انجام میدادیم.

در طراحی نما به دلیل اینکه قسمت غربی پروژه در مجاورت گذر اصلی قرار دارد،ما برای ایجاد حس محرمیت،از پوسته ای با ورقات آلومینیومی استفاده کرده ایم.در این پوسته ها روزنه هایی به شکل پارامتریک به کاربرده ایم که هرچه به سمت اتاق خواب ها میرویم به دلیل دید کمتر از بیرون به داخل این روزنه ها کوچکتر میشوند.این پوسته ها قابل باز شدن میباشد و ساکنین زمانی که بخواهند از دید ومنظر دریا استفاده کنند میتوانند به راحتی بازشو های موجود در پوسته را باز و دید خوبی نسبت به بیرون داشته باشند.

درنمای شمالی پروژه با توجه به وضعیت موجود،به صورت مینیمال و با متریال سیمان کار کرده ایم .حجم مربعی که به صورت کج قرار دارد بارنگ طوسی در نما مشخص  شده است.همچنین درفضای پشتی این مکعب درختی درنظر گرفته شده که هم به نما و هم داخلی جلوه خاصی میبخشد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram