ویلا یاشا

نام پروژه:

ویلا یاشا

روند طراحی

ما باتوجه به متریال های مورد نظر کارفرما و بودجه درنظر گرفته شده طراحی داخلی را انجام دادیم . سعی شد سادگی درکنار رنگ های خنثی و گرم حس لوکس بودن را منتقل کند.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram