پاویون شناور

نام پروژه:

پاویون شناور

روند طراحی

این پاویون شناور با تغییرات فصلی در سطح آب تنظیم می شود. متریال به کار رفته در آن چوب و ایده آل برای آب های عمیق می باشد.

با توجه به فرهنگ قدیمی ساکنان منطقه، برای طراحی فرم این پاویون از امواج رودخانه الهام گرفتیم.در مرکز حجم، فضایی برای اجرای گروه های کوچک موسیقی و رقص وجود دارد. نورپردازی در این غرفه به صورت خطی و در جهت تیرهای چوبی است که فرم و مفهوم پروژه در شب را مشخص می کند. همچنین وجود خطوط نورانی روی زمین جهت حرکت را به خوبی نشان می دهد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram