چراغ مریخی

نام پروژه:

چراغ مریخی

روند طراحی

شکل کلی این آباژور را به صورت مخروطی چهار وجهی در نظر گرفتیم که با توجه به ابعاد درخواستی بزرگترین دهانه را در پایین چراغ قرار دادیم و هر چه به بالا و سر چراغ نزدیکتر شویم نسبت ها کوچکتر می شود.

برای افزایش لوکس نوری موارد زیر را در نظر گرفتیم:

  1. ایجاد یک شکل مخروطی برای پخش کردن نور
  2. استفاده از مواد نیمه شفاف
  3. ایجاد حفره در دیواره لامپ

خطوط و تقسیمات روی دیوار لامپ به صورت پارامتریک انجام می شود

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram