کارخانه فیت

نام پروژه:

کارخانه فیت

روند طراحی

طراحی ما برای گروه فیت با توجه به لوگو مجموعه،رنگ سازمانی،شراط اقلیمی و محیطی ویچنزا صورت پذیرفته است.

ما از طریق فضاهای باز،نیمه باز و بسته به طراحی مناسبی دست یافتیم. این فضاهای نیمه باز، شفاف و رنگارنگ علاوه بر دید خوب ، فضاهای پر جنب و جوش و خلاقانه ای را به ویژه در طول استراحت برای کارمندان ایجاد کرده است. و همچنین استفاده از لوله ها در ورودی سالن و دیواره های جانبی پارکینگ یادآور فعالیت شرکت میباشد.

به دلیل عبور آب های سطحی زیرزمینی در محل پروژه،ما طراحی پارکینگ ومجموعه را از سطح زمین شروع کردیم تا علاوه بر آسیب نرساندن به اقلیم شهر و آب های سطحی در هزینه ساخت نیز صرفه جویی اقتصادی به وجود آوریم.

 ما برای تامین برق مجموعه بر روی سقف ناحیهb به صورت سرتاسری از صفحات فتوولتائیک استفاده کرده ایم.

همچنین برای نشاط کارمندان بر روی سقف پارکینگ زمین گلفی در نظر گرفته ایم.

در طراحی سازه این مجموعه برای انتقال حس صنعتی بودن از سازه فضاکار استفاده کرده ایم ، که این سازه فضاکار علاوه بر سبک کردن وزن سقف، الگوی هندسی جذابی نیز در فضا به وجود می آورد.

 

در قسمت اداری ، فضای کارکنان و مدیریت از هم تفکیک شده و به دلیل شفافیت فضا ، دید کاملی نسبت به یکدیگر دارند.

. همچنین برای هر منطقه فضاهای نیمه باز و باز استفاده شده است تا کارکنان مجموعه در اوقات فراغت خود از آن استفاده کنند

 علاوه بر این، بهدلیل رابطه بین مناطق a و bمسیرهای ارتباطی در نظر گرفته شده است.

طراحی در منطقه 4 به گونه ای است که با قرار دادن بازدیدکنندگان و سرمایه گذاران در ارتفاع 4 متری کف سالن و شفافیت این فضا ، می توان دید کاملی به کلیه کارکنان تولید و مدیریت داشت.

در نمای پارکینگ ، از لوله ها در بدنه استفاده شده است که نشان دهنده فعالیت شرکت است. علاوه بر این ، استفاده از رنگ های متنوع در لوله ها باعث ایجاد احساس نشاط در بازدیدکنندگان و کارمندان می شود.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram