کاشی بشکو

نام پروژه:

کاشی بشکو

روند طراحی

طراحی در فضاهای بهداشتی
هدف ما رسیدن به ایده ای جدید در طراحی کاشی فضاهای بهداشتی مانند آشپزخانه و سرویس است
ازاین رو از ترکیب قطعات کاشی کوچک که برگرفته از نقوش اسلامی هستند
به طرحی یک پارچه دست یافتیم
ابعاد پایه کاشی ها 30*30 و در صورت نیاز در ابعاد 30*60 و 30*90 می توان تولید کرد

تنوع در چیدمان
پنج نوع قطعه کاشی کوچک که به صورت نری ماده گی در کنار هم قرار می گیرند
و قطعات بزرگتر را می سازند، مانند شکل روبرو
با توجه به این موضوع درفضاهای داخلی ،
مصرف کننده می تواند چیدمان مد نظر خود را اجرا کند.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram