کافه ورسک

نام پروژه:

روند طراحی

طراحی کافه ورسک در حقیقت مبنی بر خواسته کارفرما  و علاقه کارفرما به معماری ایرانی و استفاده از المانی در سردر با توجه به معماری ایرانی و همچنین علاقه به معماری مدرن شکل گرفت. با توجه به این موضوع که کافه محلی برای ارتباط و تعامل اجتماعی است ما از نماد پل استفاده کردیم و با توجه به خواسته کارفرما مبنی بر استفاده از المان ایرانی در پروژه از  نماد پل ورسک که قدیمی ترین پل راه آهن در ایران است، استفاده کردیم.  که در نهایت نام کافه تحت تاثیر المان پل ورسک به کافه ورسک نام گرفت. در طراحی داخلی ما سعی کردیم که بصورت مدرن طراحی صورت گیرد تا بتوانیم ترکیب بسیار زیبایی از مدرنیته در معماری ایرانی را به نمایش بگذاریم.

برای طراحی نمای اصلی از ترکیب آجر و آهن مانند متریال پل ورسک استفاده کردیم. بدین صورت که ابتدا شبکه ای آهنی ایجاد و آجرها را به صورت خشک اجرا کردیم. برای ساخت در نیز از متریال آجر استفاده کردیم. میتوان گفت که اولین در ساخته شده با آجر در ایران است. به علت در خواست کارفرما مبنی بر دید محدود از خارج به داخل فضا، تمامی نما از آجر پوشیده شده است و فقط دو قسمت کوچک به عنوان روزنه نور در نما ایجاد شد.

قراگیری صندلی ها در چیدمان پلان به علت محدودیت موجود از لحاظ عرض کم و طول زیاد به صورت کوپه قطار میباشد. فرم صندلی ها از لحاظ شکل خر پای و قوس زیر صندلی ها که به عنوان پایه در نظر گرفته شده، همگی نمادی از پل ورسک است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram