کتری احمق

نام پروژه:

کتری احمق

روند طراحی

این کتری بر اساس حجم کلی کره طراحی شده بود و سعی داشت در عین سادگی با خطوط موربی که روی سطح کتری ایجاد شده بود  تعادل کره را به هم بزند و به شکلی فانتزی در فضای آشپزخانه دیده شود.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram