گائودی

نام پروژه:

گاودی

روند طراحی

این پروژه بر اساس رقابت های معماری در سطح بین الملل در کشور اسپانیا در سال 2020  در نظر گرفته شده است.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان در سال 2020 و 2021 رعایت کردن فاصله اجتماعی در همه جوانب ضروری میباشد . یکی از فضاهایی که تعامل در آن رخ می دهد ، پارک ها و فضاهای شهری میباشد. ما مکعب هایی را در فضاهای مختلف شهری طراحی کردیم که افراد می توانند با حفظ پروتکل های بهداشتی در تعاملات اجتماعی شرکت کنند. نکته قابل توجه در این طراحی این است که افراد از گزند عوامل جوی و نور خورشید در امان میباشند و همچنین دیوارهای سبزی بین نیمکت ها وجود دارد که علاوه بر ایجاد فاصله ، تعاملات اجتماعی را بین افراد برقرار میکند.

برای ایجاد جذابیت بصری ، جعبه ها با چرخشی در دل زمین قرار گرفته و درختی را در قلب خود جای داده اند و از طریق شیارهایی که روی مکعب وجود دارد ، نور خورشید به فضای سبز داخل مکعب و درخت می رسد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram