EVOLO 2022

نام پروژه:

evolo 2022

روند طراحی

برج معلق

ما موقعیت سایت را شهر هایی که دارای مشکلاتی از جمله زلزله، آلودگی هوا و مشکلات انرژی هستند، درنظر گرفتیم.

 نمونه موردی: شهر تهران

کانسپت طراحی ما برای این برج ها بر اساس نیروی الکترومغناطیس است که  این الگو را از قطارهای مگلو ژاپن گرفتیم.

برای تامین انرژی و هدایت آن به هسته مرکزی از سلول های فوتوولتاییک در سرتاسر پوسته برج استفاده کردیم.

همچنین برای کمک به آلودگی شهر از فناوری لیکویید 3 استفاده شده است که این برج به اندازه پارک مرکزی نیویورک اکسیژن تولید می کند.

.

موارد استفاده از این برج عبارتند از:

10طبقه اول شامل لابی، پارکینگ و قسمت های نگهداری تجهیزات می باشد

10طبقه دوم شامل فضاهای اداری و تجاری می باشد

10طبقه سوم شامل فضاهای خدماتی و تفریحی (فضای سبز، فضای بازی کودکان و …) می باشد

  10طبقه چهارم شامل یک هتل آپارتمان می باشد. ما از این فضاها برای اسکان آسیب دیدگان در زمان زلزله استفاده می کنیم که شامل فضاهای خدماتی برای آسیب دیدگان (درمانگاه، آشپزخانه و …) می شود.

10طبقه پنجم شامل فضاهای مسکونی می باشد

همچنین مرکز کنترل نیروی الکترومغناطیسی در پایین پوسته برج قرار دارد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram