ساختمان های مسکونیG & W

نام پروژه:

ساختمان های مسکونی G & W

روند طراحی

این پروژه در 3 بلوک و در 8 طبقه طراحی شد. هر بلوک دارای 7 طبقه 10 واحدی و یک طبقه 6 واحدی (پنت هوس) میباشد.

سه بلوک جمعا شامل 300 پارکینگ و انبای به تعداد واحد ها میباشد.

مشاعات پروژه شامل کافی شاپ، باشگاه، استخر، کتابخانه، مهدکودک، سالن اجتماعات و اتاق پزشک میباشد.

نمای اصلی و بهترین نورگیری بلوک ها ضلع غرب پروژه میباشد که ورودی های عابر نیز در همین ضلع قرار دارد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram