Reuse The fallen church

نام پروژه:

روند طراحی

این پروژه بر اساس رقابت های معماری در سطح بین الملل در کشور ایتالیا در سال 2020  در نظر گرفته شده است.

در بازسازی این پروژه ما سعی کردیم ساختمان تاریخی کلیسا را به شکل سابق باز سازی کنیم. در نتیجه حجم کلی شبیه به صلیبی است که تداعی کننده خاطرات نه چندان دور ساکنین از آن بنا میباشد.

ما سعی کردیم شمایلی از صلیب را با استفاده از ترکیب معماری گذشته و معماری حال طراحی نماییم که هم احترام به بنا رعایت شود و هم ساختار مدرنیته بر روی بنا جذابیت آن را دوچندان کند و بر روی گنبد آن شیشه های سبز به مانند زمردی به کار رفته است.

باتوجه به اینکه ما در نما ، معماری مدرن را به معماری کلاسیک اضافه کردیم ، در طراحی داخلی هم شاهد اضافه شدن معماری مدرن به بنا هستیم. در نتیجه سقفی تمام شیشه بر روی بنا با ترکیبی از تیر و ستون های بتنی قرار دادیم.

همچنین مبلمان ها ، بار ، صندلی ها ، فضای پلکان ها و رنگ های موجود در بنا به ساختار معماری مدرن نزدیک میباشد و برای توجه به معماری کلاسیک بنا ما از لوستر های کلاسیک ، مجسمه های بزرگ ، گنبد شیشه ای سبز رنگ استفاده نمودیم و همچنین ابزارهای موجود در داخل بنا را حفظ نمودیم.

در طراحی پلان قسمت سرویس بهداشتی ، فروشگاه ، انبار و اطلاعات را برای دسترسی آسان ، در ضلع غربی و کنار خیابان قراردادیم.

برای دید بهتر تماشاچیان ، استیج را زیر گنید سبز قرار دادیم و قسمت بار و پذیرایی را در جلوی ورودی و وی ای پی را در طبقه دوم و روبه استیج قرار دادیم.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram