shoji box

نام پروژه:

روند طراحی

طراحی ما برگرفته از طراحی درب های سنتی در کشورهای آسیای شرقی است. ما سعی کردیم از چوب استفاده کنیم که کاملا قابل بازیافت است. این کمد از سه قسمت تشکیل شده است: قسمت اول درهایی است که جلوی آن قرار دارد و زمانی که این درها باز می شوند، از پشت قابل مشاهده و کاربردی هستند.قسمت دوم دارای کشوهای عمودی و قسمت سوم دارای کشوهای افقی می باشد.استفاده از تکنولوژی درب در قسمت اول با توجه به سنسور اثر انگشت نصب شده در کنار کمد است.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram