Simple Tape Cutter

نام پروژه:

Simple Tape Cutter

روند طراحی

به دلیل ضایعات زیاد چوب در کارگاه های نجاری، ما فکر کردیم از این زباله ها میتوان در تولید لوازم التحریر استفاده کرد. جای چسب به عنوان یکی از لوازم جانبی که روی میزهای کار باید موجود باشد ما سعی کردیم خلاقانه نمونه ای از جای چسب را از این زباله ها که قطعات آن به سادگی به هم متصل می شوند را طراحی کنیم

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram